Zaradi 30 – 50% nižje cene pri nakupu vozila ali davčne optimizacije poslovanja vašega podjetja se splača odpreti podjetje na Slovaškem.
Koraki za ustanovitev podjetja so jasni in pregledni. Da prihranimo vaš čas pa vse uredimo v našem podjetju, FRGN Company. Od vas potrebujemo le osebno izkaznico, potrdilo o nekaznovanosti, ime podjetja in en vaš obisk v Bratislavi, da podpišete papirje pri notarju.

Pred ustanovitvijo podjetja na Slovaškem

Ime podjetja
Najprej je potrebno določiti želeno ime podjetja in preveriti njegovo razpoložljivost.
To izvedemo preko poizvedb na Registru družb Slovaške.

Virtualna ali dejanska pisarna
Ocenite ali boste na Slovaškem potrebovali dejansko ali virtualno pisarno?

Poslovni načrt
V kolikor boste podjetje uporabljali tudi za dejansko poslovanje je priporočljivo, da še pred odprtjem sestavite poslovni načrt.

Izbira vodstva
Določitev način upravljanja vašega podjetja in opravite izbiro direktorja.

Koraki za ustanovitev podjetja na Slovaškem

Akt o ustanovitvi
Akt o ustanovitvi, ki smo ga predhodno uskladili z vami, podpišete pri notarju, ki ga overi na podlagi vaše osebne izkaznice in potrdila o nekaznovanju. Za overitev akta o ustanovitvi pri notarju je potreben vaš edini obisk Bratislave.

Bančni račun za podjetje na Slovaškem
odprete ga lahko v državi po izbiri. Priporočamo pa vam odprtje računa na kateri od komercialnih bank v Bratislavi. Izbira je velika. Ob odprtju računa se deponira najmanj predpisani minimalni kapital družbe.

Enotna točka
Na Enotni točki (Živnostenský úrad) vložite vlogo za dovoljenje za poslovanje. Na istem uradu se uredi še vpis v sodni register. Enotna točka omogoča tudi obvezno registracijo družbe za davke in socialno varstvo, kar je v domeni davčne uprave.

Potrdilo o plačanih davčnih obveznostih vseh ustanoviteljev
V kolikor je neplačanih davčnih obveznosti za več kot 170 €, družbe ni mogoče ustanoviti.

Registriranje zaposlenih v sistem socialnega varstva
Družba prijavi zaposlene pri Zavodu za socialno zavarovanje za pokojninsko, zdravstveno in invalidsko zavarovanje.

Seveda vam vse korake ustanovitve podjetja na Slovaškem uredimo v FRGN company. Tako vam privarčujemo čas, denar in odstranimo težave zaradi nepoznavanja slovaškega jezika. Za dodatne informacije glede ustanovitve podjetja na Slovaškem nam pišite zdaj na info@frgncompany.si

Klic