Časi off shore podjetij so off, nepreklicno mimo. Anonimnost lastništva je in ter jo veliko hitreje, pravno ustrezno in finančno ugodneje dosežemo preko anonimizacije lastništva v podjetju ustanovljenem v Republiku Slovaški.

Anonimnost lastništva se doseže kadar v javnem registru ali npr. zemljiški knjigi ni nobenih podatkov o fizični osebi, ki je lastnik deleža v podjetju. Državni ali davčni organi v tem primeru ne morejo samodejno pridobivati takšnih podatkov. Da bi jih lahko pričeli pridobivati morajo pred tem dokazati utemeljen razlog za razkritje podatkov o lastništvu.

Dva glavna načina za dosego anonimnosti lastništva sta korporacijska in bančna struktura

Korporacijska struktura

Omogoča takšen preplet lastniških odnosov med fizičnimi in pravnimi osebami, da je javnosti zelo težko prepoznati končnega lastnika podjetij oz. deležev. Z vidika anonimnosti lastništva pred očmi javnosti je ta oblika anonimnosti lastništva ustrezna.

Bančna struktura

Je ravno tako pomembno področje anonimnosti lastništva. Zaradi sprememb zakonodaje in meddržavne izmenjave informacij ni več tako razširjena. Je pa v določenih državah še vedno učinkovito sredstvo za zagotavljanje  anonimnosti lastništva bančnih računov in neposredovanja podatkov tretjim osebam.

Zakaj je anonimnost lastništva pametna in koristna?

Vsak podjetnik bi moral dosledno varovati informacije o sebi in svoji lastnini. Pri tem mora vzdrževati stanje informacijske asimetrije. Le-ta premožnejšo osebo varuje pred morebitnimi težavami ali varnostnimi tveganji na različnih področjih.

Pravica do mirnega uživanja lastnine.

Javnost nima pravice do poznavanja premoženja fizične osebe. Informacije o velikem premoženju lahko pritegnejo vse vrste škodljivih oseb in nakan.

Omejitev tveganja sovražnega prevzema podjetja

V kolikor so vsi podatki o podjetju jasno razvidni ima morebitni sovražni prevzemnik lahko delo pri pripravi načrta za prevzem in kasnejše onemogočenje podjetja. Z anonimnostjo lastništva onemogočite dostop do ključnih informacij, ki jih potrebuje za sovražni prevzem.

Osebna varnost. Zaradi lastne osebne varnosti in osebne varnosti družinskih članov je anonimnost lastništva oz. premoženja ena glavnih prioritet pri odvračanju naklepov zločincev zoper premožne ljudi.

Slovenskim podjetnikom ponujamo absolutne rešitve anonimizacije lastniškega deleža. Za ta namen koristimo posebne pravne osebe ter tako zagotavljamo popolno anonimnost pred uradi in javnostjo. Poslovni delež je popolnoma likviden, zavarovan in nedotakljiv.

[ninja_form id=4]

Klic