Večinoma gre za podjetnike iz gradbeništva, servisi za posredovanja delovne sile, razne proizvodnje, prodaja blaga v tujino, mednarodni trgovci z blagom, vozili in pa tudi spletne trgovine, svetovalni servisi in službe (PR, coaching, pravni servis…).

Klic